TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chuyên gia đào tạo, tư vấn đã từng là các CEO của các tập đoàn lớn, có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực Quản lý chất lượng, có kinh nghiệm tư vấn; đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp với nhiều mô hình và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Quy trình triển khai dự án bài bản; Đánh giá thực trạng doanh nghiệp và đưa ra giải pháp phù hợp một cách nhanh nhất – cắt giảm nguồn lực cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Các chuyên gia của CMT luôn đi cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển