1. Báo cáo kết quả kinh doanh / Báo cáo lợi nhuận và lỗ

Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn được gọi là báo cáo lợi nhuận và lỗ, dùng để tóm tắt doanh thu và chi phí của công ty bạn.

Doanh thu là doanh số bán hàng của công ty bạn và / hoặc các nguồn thu nhập khác; ví dụ như cửa hàng tạp hóa kiếm được doanh thu từ thực phẩm, các sản phẩm khác và các dịch vụ.

Các khoản chi bao gồm chi phí bán hàng (ví dụ như tiền mua sản phẩm, thịt và sữa từ nông dân), lương cho nhân viên, biên chế, thuế doanh thu và thu nhập, bảo hiểm kinh doanh và lãi suất cho vay,…
Điểm mấu chốt của báo cáo thu nhập là thể hiện thu nhập ròng của công ty, hoặc doanh thu sau khi trừ đi chi phí. Các nhà cho vay và các nhà đầu tư muốn biết công ty bạn đang ở mức nào và liệu hiện tại hay sau này có sinh lời hay không.

2. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản và nguồn vốn của công ty bạn.

Nó được gọi là bảng cân đối vì tổng tài sản bạn có phải hoàn toàn cân đối với tổng nguồn vốn.

Trong mỗi danh mục, có rất nhiều mục khác nhau. Ví dụ: tài sản của bạn sẽ bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn (tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho và thiết bị,…); còn nguồn vốn của bạn sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả, tiền lương, thuế, tiền thuê mặt bằng, các tiện ích, và số dư nợ,…

Lúc này, bảng cân đối kế toán vô cùng quan trọng vì nó cho thấy tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể và so sánh những thứ bạn sở hữu với những gì bạn nợ.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ / ngân sách tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết số tiền mà bạn dự kiến sẽ được đưa vào và đưa ra khỏi công ty trong một khung thời gian nhất định.

Để dự đoán dòng tiền, bạn nên xem xét dự báo doanh thu, biên nhận tiền mặt so với biên lai tín dụng và khung thời gian thu thập các khoản phải thu. Chi phí này sẽ là bao nhiêu, và bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền? Nếu bạn có tín dụng thương mại thì mất bao lâu để trả cho nhà cung cấp?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không chỉ cho thấy các nhà đầu tư tiềm năng biết bạn đang làm gì mà còn giúp bạn đảm bảo mô hình kinh doanh bền vững hơn về tài chính và thiết lập các mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Hỗ Trợ Giải Đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *