GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH THUÊ NGOÀI

Giám đốc tài chính đúng chuẩn đòi hỏi phải có trình độ rất cao và phải am hiểu rất nhiều lĩnh vực từ tài chính, ngân hàng, kế toán, thuế… cho đến các vấn đề thuộc lĩnh vực vĩ mô và kinh tế toàn cầu như tài chính quốc tế để có khả năng đưa ra các dự báo hợp lý.
Nghề giám đốc tài chính hiện nay ở nước ta vẫn chưa được xem trọng đúng mức. Tuy nhiên với xu thế hội nhập tài chính ngày càng mạnh mẽ mà Chính phủ cam kết với các quốc gia trên thế giới và cùng với nó là sự phát triển năng động của thị trường tài chính với một danh mục bất tận các dịch vụ tài chính vừa đa dạng vừa phức tạp với các sản phẩm tài chính cao cấp đã đặt ra một nhu cầu khách quan cần phải triển khai chức danh giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
Để tìm một Giám đốc tài chính chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian thì mức lương rất cao và khó tìm.
Giải pháp của các Doanh nghiệp hiện nay chọn dịch vụ thuê CFO, với giải pháp này Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm vì ký hợp đồng dịch vụ với pháp nhân và được cam kết bảo mật tuyệ