Category Archives: Tin Tức

𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 (𝐂𝐅𝐎)?

CFO trong tiếng anh là viết tắt của từ “Chief Finance Officer” nghĩa là Giám đốc tài chính. CFO-Giám đốc tài chính thực chất là một thuật ngữ chỉ chức danh, là một vị trí vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Họ cũng là người phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về […]

𝑳𝑶̂̃ 𝑯𝑶̂̉𝑵𝑮 𝑻𝑨̀𝑰 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑪𝑯𝑰́ 𝑴𝑨̣𝑵𝑮 𝑴𝑨̀ 𝑫𝑶𝑨𝑵𝑯 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑷 𝑴𝑨̆́𝑪 𝑷𝑯𝑨̉𝑰

1. KHÔNG CÓ QUỸ DỰ PHÒNG TIỀN MẶT Quỹ dự phòng chính là pin dự phòng giúp doanh nghiệp ổn định và sống sót. Nếu không thật sự cấp bách trong 1 vài tình huống thì không nên đụng tới: – Lúc gặp khủng hoảng, thiên tai, đại dịch nghiêm trọng– Doanh thu sụt giảm […]

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

1. Xác định nhu cầu tài chính doanh nghiệp Người lãnh đạo là người biết ưu tiên mục tiêu nào là quan trọng nhất để phân chia tài chính hiệu quả nhất trong ngắn hạn và dài hạn. Bất kể việc phân chia tài chính đều đảm bảo trả lời những câu hỏi như: Mục […]

Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp đầy đủ từ A – Z

Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp Mối quan tâm của quý vị Với môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật hiện nay, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính và kiểm soát ngày càng được chú trọng. Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là […]

Làm kế toán thuế trong doanh nghiệp cần biết những gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Khi nói […]

5 “lời nhắn nhủ” dành cho sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp 2019

Kế toán viên được cho là một trong những nghề mang tính chuyên nghiệp cũng như “ở một đẳng cấp khác” trên thế giới. Nhưng một thực tế cho thấy có nhiều khó khăn mà sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp phải đối mặt. Một phần do lượng sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp rất đông và […]